Free blogg header till 2 kolumner Mima

Ett blogg header i blått med Marie Antoinette, som passar till mallen Mima i Blogger med 2 kolumner. Fri att använda. Länka till mig och gör inga ändringar i mallen, förutom att lägga till din text, bloggrubrik.

post signature

No comments: